افتخارات فصل 89

 89

نايب قهرماني تيم فوتسال گيتي پسند در ليگ برتر فوتسال ايران
قهرماني تيم فوتبال گيتي پسند در تورنمنت فوتبال مالزي
قهرماني تيم فوتسال جوانان گيتي پسند در ليگ شهر اصفهان و نايب قهرماني در سوپر ليگ استان
قهرماني تيم فوتبال اميد گيتي پسند در رقابت هاي سوپر ليگ استان
قهرماني تيم فوتسال بانوان گيتي سند در ليگ دسته دوم ايران و صعود به ليگ دسته اول ايران
کسب مقام سومي تيم فوتبال نوجوانان گيتي پسند در رقابت هاي ليگ آسيا ويژن
کسب مقام سومي تيم فوتبال جوانان گيتي پسند در ليگ آسيا ويژن