حضور در لیگ برتر فوتسال بزرگسالان باشگاه های کشور

حضور در لیگ برتر فوتسال امید باشگاه های کشور و کسب عنوان قهرمانی

حضور در لیگ برتر فوتسال جوانان باشگاه های کشور و کسب عنوان نایب قهرمانی

حضور در لیگ برتر فوتسال نوجوانان باشگاه های کشور و کسب عنوان قهرمانی

حضور نونهالان فوتسال در لیگ استان اصفهان /قهرمانی جام ضیافت نور شهرستان اصفهان-قهرمانی در لیگ شهرستان اصفهان

حضور در لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور

حضور در لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور