به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، در هفته پنجم جایزه باران ورزشی باشگاه گیتی پسند  از روز شنبه 22 آبان ماه تا روز چهارشنبه هفته گذشته 583 نفر در مسابقه شرکت کردند که 522 نفر بصورت صحیح با ارسال عکس ورزشی در مسابقه شرکت داده شدند.
قرعه کشی شرکت کنندگان هفته پنجم عصر امروز با حضور مهندس فخری مدیر شرکت آدین لوله و جواد شریف مدیر روابط عمومی باشگاه گیتی پسند اصفهان برگزار شد.
اسامی برندگان به شرح ذیل است.