به گزارش پایگاه خبری باشگاه، با تایید مدیران گیتی پسند و مذاکرات انجام شده سعید سلیمی بعنوان سرپرست تیم والیبال باشگاه در لیگ دسته اول کشور معرفی شد.