به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، جلسه مشترک هیات مدیره گروه صنایع گیتی پسند و هیات مدیره باشگاه صبح امروز با حضور اعضاء برگزار گردید
در این جلسه ابتدا علیرضا جنتی مدیرعامل گروه صنایع گیتی پسند در خصوص عملکرد باشگاه ارائه توضیح نمود.
سپس محمد حسین عراقی زاده عضو هیات مدیره و قائم مقام باشگاه در خصوص فعالیتهای سال 99 در دو بخش ورزش کارکنان و ورزش قهرمانی ایراد سخن نمود.
وی گفت : در ورزش کارکنان سال قبل توانستیم رکورد حضور خانواده ها را طی 11 سال فعالیت باشگاه بزنیم و انشاء الله در سال 1400 نیز برنامه های ویژه ای با توجه به شرایط کرونا داریم.
عراقی زاده همچنین در خصوص فعالیتهای قهرمانی ، پزشکی و روابط عمومی به هیات مدیره توضیح داد.
مهندس وعیدی رئیس هیات مدیره گروه نیز در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از فعالیتهای باشگاه گفت : عملکرد باشگاه در سالهای اخیر هم در ورزش کارکنان و خانواده ها و هم در قسمت قهرمانی مورد رضایت هیات مدیره بوده و ما امیدواریم در سال 1400 از لحاظ فرهنگی و نیز سایر فعالیتها همچون قبل اجرا گردد.
امیر حسین جنتی عضو هیات مدیره گروه نیز ضمن تقدیر از عملکرد باشگاه گفت : فعالیتهای باشگاه مورد توجه و حمایت ما می باشد
در ادامه نیز توسط مدیران باشگاه برنامه های سال 1400 پیشنهاد و مورد بررسی اعضا قرار گرفت .
پوریا جنتی عضو هیات مدیره باشگاه ، حاج عباس وعیدی دبیر هیات مدیره ، رضائی مدیر مالی شرکتها و جاور مدیر مالی و اقتصادی نیز از حاضرین در جلسه بودند