به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، در هفته چهارم هفتمین دوره مسابقات فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند عصر روز جمعه 5 مهرماه در  سالن قدس کارگران اصفهان سه دیدار برگزار خواهد شد که برنامه این مسابقات به شرح ذیل است

دینا پلیمر با اصفهان چالاک ساعت 16

آتی لوله یک با پوریا ساعت 17

نوین اتصال با دفتر اصفهان ساعت 18