به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، هفته دوم مسابقات فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند در روز جمعه 22 شهریور ماه با انجام 4 دیدار برگزار خواهد شد

برنامه هفته دوم مسابقات در روز جمعه22/6/98

آتي لوله يك با آتي لوله دو ساعت 16

مانا شيمي با نوين اتصال ساعت 17

آتي قطعه با دينا پليمر ساعت 18

مونا پليمر با كيميا جاويد دو ساعت 19

بازيكنان محروم از بازي دوم تيم

1- رضا لاچيناني شماره 4 از تيم آذين لوله 2- جواد رحماني شماره 8 از تيم آذين لوله

3-اسماعيل موسوي شماره 9 از تيم مونا پليمر 4- علي مولا وردي سرپرست تيم اصفهان چالاك