به گزارش پایگاه خبری باشگاه ،کلاس آموزشی وقرعه کشی هفتمین دوره مسابقات فوتسال کارکنان گروه از ساعت ۸:۳۰صبح روز سه شنبه ۲۲'۵'۹۸در محل مدیریت آموزش گروه با حضور نمایندگان تیمهای شرکت کننده برگزار گردید.
در ابتدا با حضور مدیر ورزش کارکنان،ضمن بررسی مشکلات اجرایی دوره های گذشته که توسط حاضران مطرح می گردید،عنایت اله معشوری در خصوص موارد مرتبط با مصوبات شورای سیاست گذاری ورزش کارکنان در خصوص برگزاری مسابقات فوتسال ،مطالبی بیان وشیوه اجرایی هفتمین دوره از مسابقات را تشریح نمودند.در بخش دوم کلاس، آقای محمدی مدرس داوری فوتسال،به دعوت باشگاه جهت تفسیر قوانین مربوطه مطالبی بیان داشته وبه پرسش های حاضرین پاسخ دادند.در سومین بخش، قرعه کشی مسابقات انجام وحاصل قرعه کشی به شرح زیر اعلام گردید.
تعداد ۱۵ تیم از ۱۳ واحد گروه جهت شرکت در مسابقات اعلام آمادگی نموده بودند.
حاضرین در جلسه با رای گیری مصوب نمودند کلیه تیمها در چهار گروه چهار وسه تیمی قرعه کشی وبه جریان مسابقات وارد شوند.
ابتدا چهار تیم برتر دوره قبل به عنوان سرگروه در چهار گروه قرعه کشی،سپس سایر تیمها با قرعه در گروهای مختلف رقبای خود را به شرح زیر شناختند.
گروه یک:مونا پلیمر،آذین لوله، کیمیا جاوید سپاهان دو.
گروه دو:کیمیا جاوید سپاهان یک،آتی لوله ۲،آتی لوله یک،انبار مرکزی.
گروه سه:سپهر پلیمر،نوین اتصال،مانا شیمی،دفتر اصفهان.
گروه چهار:آبنوس،دینا پلیمر،آتی قطعه،اصفهان چالاک.
برخی مصوبات:
دور اول مسابقات در چهار گروه دوره ایی برگزار گردد.
از هر گروه دو تیم اول ودوم به مرحله دوم مسابقات راه یابد.
از مرحله دوم تا پایان مسابقات بازی ها به صورت حذفی وطبق مصوبات صورتجلسه ادامه خواهد یافت.
اعضاء کمیته فنی حق عضویت در هیچ تیمی نخواهند داشت.
انتخاب اعضاء فنی منوط به معرفی یک نفر از هر واحد ورای گیری ایشان از جانب نمایند گان تیمها وبه اولویت آرا بدست آمده خواهد بود.
زمان هر مسابقه دو وقت ۲۰ دقیقه ایی روان می باشد(فقط دقیقه پایانی هر نیمه(دقیقه ۲۰) به صورت فعال محاسبه خواهد شد.
فرصت تکمیل مدارک هرتیم (پرداخت ورودی مسابقات ،ارائه بیمه ورزشی ،یک قطعه عکس به روز اعضاء هر تیم ،تکمیل کارت مسابقات که به امضاء ومهر مدیر وواحد اداری مربوطه رسیده باشد)تا پایان روز پنجشنبه ۳۱'۵'۹۸ اعلام گردید.
شروع مسابقات پس از دریافت مدارک کلیه تیمها از جانب باشگاه اعلام خواهد شد.