به گزارش پایگاه خبری باشگاه صبح امروز بیش از 600 نفر از خانواده های پرسنل گروه صنایع گیتی پسند در باغ بانوان ناژوان اصفهان در سومین همایش فرهنگی ورزشی باشگاه گیتی پسند شرکت کردند
در همایش امروز که در راستای اجرای مصوبات شورای سیاست گذاری ورزش کارکنان و براساس تقویم سالیانه باشگاه در حوزه کارکنان گروه برگزار شد واحد های اصفهان چالاک ، سروش صنعت ، بهینه کار ، آتی قطعه ، آوند گسترش ، دفاتر اصفهان ، آبنوس ، سیما کابل ، نیکان صنعت و بهینه کار حضور داشتند
در این همایش یک روزه ، ورزش همگانی، سرسره بادی، ماسه بازی خانوادگی، پرتاب توپ دودستی،پرتاپ حلقه دو دستی ، ترامپولین و برنامه های فرهنگی اجرا شد
جهت مشاهده تصاویر 1 بر روی اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده تصایر 2  بر روی اینجا کایک نمایید