دیدار دو تیم گیتی پسند و راه ساری دارای حاشیه های جالبی بود که مهمترین آن انجام نخستین بازی دو بازیکن برزیلی تیم گیتی پسند می باشد.