سرمربی و کاپیتان تیم فوتسال پرسپولیس تهران گفت: از اینکه در اصفهان مورد تجلیل قرار گرفتم شگفت زده شدم.