علی هواکشیان

لیگ برتر فوتسال
  • کادر فنی
  • تصاویر
علی هواکشیان
نام: علی هواکشیان
تیم: گیتی پسند اصفهان

علی هواکشیان-سرپرست

متولد-اصفهان

4 سال فعالیت بعنوان سرپرست در گیتی پسند

محل تبلیغات