احمد شمس

لیگ برتر فوتسال
  • کادر فنی
  • تصاویر
احمد شمس
نام: احمد شمس
تیم: گیتی پسند اصفهان

احمد رضا شمس الکتابی-مدیر اجرایی

متولد -اصفهان

9 سال فعالیت بعنوان مدیر اجرایی تیم فوتسال گیتی پسند

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند