عباس رمضانی-مدیر جواد شریف-مدیر رسانه ای سعید سلیمی-مدیر اجرائی سعید عقیلی-سرمربی ایمان شاهمراد...

سعید سلیمی: سرپرست سعید عقیلی : سرمربی مهدی عطایی : مربی یوسف عطایی : مربی پویا نوشادی : بدنساز...

محل تبلیغات