اسامی کادر فنی و بازیکنان تیم والیبال گیتی پسند در لیگ برتر فصل 1401

عباس رمضانی-مدیر سعید سلیمی-مدیر اجرائی سعید عقیلی-سرمربی ایمان شاهمراد زاده-مربی مجید خلیلی-مربی...

سعید سلیمی: سرپرست سعید عقیلی : سرمربی مهدی عطایی : مربی یوسف عطایی : مربی پویا نوشادی : بدنساز...

محل تبلیغات