کادر فنی:

ابراهیم قلی عابدی : سرپرست

عماد طورانی : سرمربی

ناصر حیدری : مربی

رضا امینی : مربی

مصطفی داودی : پزشکیار

حسن اشجع : تدارکات

بازیکنان:

طاها نصر اصفهانی

داود شمشی

سید مهدی موسوی

محمد مهدی کیانی

علی یزدانی

مهدی بابایی

مهدی فرنگی

مهدی سرلک

مهدی قربانی

محمد هلیلی

محمد رضا کریمی

حسین نوروزی

حسین نادی

محمد عرفان اکبری

وهاب بیغم تبریزی