به گزارش پایگاه خبری باشگاه، ظهر امروز شرکت آتی لوله سپاهان میزبان مرحله مقدماتی مسابقات ضربه آزاد امتیازی کارکنان گروه صنایع گیتی پسند بود.
در این مرحله 92 نفر از شرکت های مختلف گروه صنایع گیتی پسند با رعایت پروتکل های بهداشتی به رقابت پرداختند.
در این مسابقات هر نفر 10ضربه در زمان 90 ثانیه به سمت اهداف زدند و در پایان 28 نفر برتر به مرحله پایانی راه پیدا کردند.
محسن نجفی 75 امتیاز و 79 ثانیه
مسلم آخوندی 60 امتیاز و 64 ثانیه
حمید نیکفرد 60 امتیاز و 84 ثانیه
مسیب قاسم پور 55 امتیاز و 85 ثانیه
یحیی هارونی 45 امتیاز و 64 ثانیه
محسن توازیانی 45 امتیاز و 70 ثانیه
جلال رضایی 45 امتیاز و 76 ثانیه
هادی قاسمی 45 امتیاز و 76 ثانیه
عباس کشانی 45 امتیاز و 78 ثانیه
مرتضی ابراهیمی 45 امتیاز و 82 ثانیه
محسن میرحسینی 40 امتیاز و 68 ثانیه
حسن هارونی 35 امتیاز و 57 ثانیه
وحید سوادکوهی 30 امتیاز و 52 ثانیه
محمد جواد حیدری 30 امتیاز و 50 ثانیه
رضا نادری 30 امتیاز و 63 ثانیه
قاسم طاهری 30 امتیاز و 67 ثانیه
مهدی محمدی سیاه بومی 30 امتیاز و 68 ثانیه
محمد رستمی 30 امتیاز و 66 ثانیه
مسعود نوربخش 30 امتیاز و 72 ثانیه
محمد رضا صالحی 30 امتیاز و 74 ثانیه
یونس بابایی 30 امتیاز و 74 ثانیه
مهدی رحمتی 30 امتیاز و 79 ثانیه
محمود خداپرست 25 امتیاز و 53 ثانیه
مهران ساربانی 25 امتیاز و 58 ثانیه
حمید رضا سرمیلی 20 امتیاز 56 ثانیه
محسن نادی 20 امتیاز و 63 ثانیه
امید رپو 20 امتیاز و 75 ثانیه
مصطفی سعیدی 20 امتیاز و 90 ثانیه

مرحله نهایی این مسابقات چهارشنبه 31 شهریور ماه برگزار خواهد شد.