کادر فنی:

سید تقی موسوی-سرپرست

حمید رضا گرامی-سرمربی

حمزه یوسفی-مربی

اسماعیل گرامی-مربی

حسین نظیفی-پزشکیار

علیرضا رهبران-تدارکات

بازیکنان:

دانیال شعاعی

امیر حسین جعفری

علی رئیسی

هادی افشاری

محمد باقر رحیمی

حمید رضا نظری

حسین فروتن

جواد رفیعی

پارسا براتی

محسن مطیعی

امیر عباس کریمی

میلاد سلیمانی

علی احمدی