بازیکن تیم فوتبال سایپا مهر کرج در حرکتی جوانمردانه و در حالیکه می توانست دروازه تیم گیتی پسند را باز کند توپ را به بیرون زد تا به مصدومیت دروازه بان گیتی پسند رسیدگی شود.