تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان اردوی خود به منظور آمادگی دیدار برابر ارژن فارس را در این شهر برپا کرده است.