تیم فوتسال گیتی پسند برای برگزاری دیدار خود برابر منصوری قرچک از حمایت هواداران خود در تهران برخوردار خواهد بود.