باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند اصفهان به منظور پشتوانه سازی در رشته فوتسال امتیاز یک تیم لیگ دسته دومی فوتسال ایران را خریداری کرد.