تمام فایل ویدیویی گل های تیم گیتی پسند در نیم فصل نخست لیگ برتر فوتسال بر روی خروجی سایت باشگاه قرار گرفت.