بازیکن برزیلی تیم گیتی پسند اصفهان گفت: تجربه بازی در لیگ های مختلف اروپایی را دارم اما فکر می کنم لیگ ایران از همه لیگ های اروپایی به خصوص از لیگ اسپانیا جذاب تر است.