به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، با درخواست رئیس هیات هندبال اصفهان مبنی بر حفظ و شناخت پتانسیل بومی استان در رشته هندبال و موافقت باشگاه مقرر گردید تیم هندبال این باشگاه در مسابقات دسته اول آقایان کشور حضور بهم رساند.

در همین رابطه اعضا کادر فنی تیم هندبال توسط باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند معرفی شدند.

آقایان رسول کشانی سرمربی ، حسین نقشینه مدیر فنی و بهزاد وقایع نگار مدیر تیم.

 

رسول کشانی متولد اصفهان با سابقه مربیگری در تیم های ملی نوجوانان ، جوانان ، امید و تیم های  سپاهان ، ذوب آهن و 25 قهرمانی در لیگ برتر هندبال 

حسین نقشینه متولد اصفهان با سابقه حضور در باشگاه های سپاهان ، ذوب آهن ، مدیر تیم های پایه سپاهان و مربی تیم ملی آموزشگاه ها

بهزاد وقایع نگار متولد اصفهان با سابقه سرپرستی در تیم هندبال سپاهان ، نماینده فدراسیون هندبال در برگزاری اردوهای تیم ملی ، حضور در باشگاه های تام و منتخب اصفهان