به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، امروز فرماندار کوهپایه اصفهان و همراهان وی مهمان مدیران باشگاه گیتی پسند بودند.
در این نشست ابتدا محمد حسین عراقی زاده عضو هیات مدیره باشگاه ضمن عرض خیر مقدم ، فعالیتهای گروه صنایع گیتی پسند و باشگاه را تشریح نمود و بیان کرد باشگاه آماده همکاری با مسئولین ورزش کوهپایه جهت شناخت استعدادهای آن منتطقه در رشته های فعال باشگاه می باشد .
سپس حسینی فرماندار شهرستان کوهپایه اصفهان ضمن تقدیر از مدیران گیتی پسند جهت سرمایه گذاری در عرصه ورزش و کمک به جوانان استان و تشریح موقعیت شهرستان کوهپایه از لحاظ پتانسیل های ورزشی از مدیران باشگاه جهت کشف استعدادهای ورزشی آن منطقه دعوت نمود.
در این جلسه عابدی مدیر آکادمی های گیتی پسند در آن شهرستان و میرحسینی مدیر اجرائی باشگاه نیز حضور داشتند.