به گزارش پایگاه خبری باشگاه، هفت تیم از واحد های تحت پوشش گروه صنایع گیتی پسند در قالب یک گروه، هفتمین دوره مسابقات والیبال را آغاز کردند. در روز اول این مسابقات که با قضاوت داوران منتخب هیئت والیبال استان اصفهان در سالن قدس کارگران برگزار شد نتایج زیر رقم خورد
مونا پلیمر ۲ آذین لوله ۰(۲۵-۲۳ و۲۵-۲۱)
اصفهان چالاک ۲ دفتر اصفهان ۰(۲۵-۲۰ و۲۵-۲۲)
آتی لوله ۲ بازرسی ۰(۲۵-۲۰و۲۵-۱۹)
هفته دوم این مسابقات روز جمعه 17 تیر ماه با دو دیدار ادامه خواهد یافت که از ساعت ۱۶ سپهر پلیمر با اصفهان چالاک و از ساعت ۱۷ مونا پلیمر با بازرسی رقابت خواهند کرد.
از حواشی روز اول می توان به حضور مدیران واحد های مختلف در سالن قدس کارگران اشاره کرد