به گزارش پایگاه خبری باشگاه، بعد از قرار گرفتن اصفهان در شرایط آبی کرونا و امکان استفاده از استخر و طبق سیاست های باشگاه گیتی پسند در توجه به سلامت فرزندان کارکنان گروه صنایع گیتی پسند کلاس آموزشی استخر برای فرزندان دختر و پسر فراهم شد که در بخش پسران روز گذشته بیش از 80 نفر در روز اول کلاس آموزش شنا مشارکت کردند.
این کلاس ها در استخر مروارید اصفهان و طبق جدول زمانبندی ورزش کارکنان باشگاه برگزار می شود

@fcgitipasand