به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، شب گذشته اولین برنامه تفریحی ورزشی پدران و پسران کارکنان گروه صنایع گیتی پسند با برنامه شنا تفریحی برگزار شد.
در این برنامه طبق جدول زمانبندی مدیریت ورزش کارکنان باشگاه ، پرسنل دفاتر ستادی گروه صنایع گیتی پسند با استقبال بی نظیر از این طرح همراه با فرزندان خود مشارکت کردند.
حضور قائم مقام و عضو هیات مدیره باشگاه ، مدیران باشگاه ، مدیر مالی شرکت های گیتی پسند ، مدیر طب کار از نقط قوت روز اول این برنامه تفریحی بود.
بر اساس جدول زمانبندی در دو هفته آینده کارکنان شرکت های مونا پلیمر و سپهر پلیمر می توانند با هماهنگی مدیر اداری خود در این طرح شرکت کنند.