به گزارش پایگاه خبری باشگاه، صبح امروز شرکت اصفهان چالاک میزبان مسابقات شطرنج کارکنان گروه صنایع گیتی پسند بود.
در این مسابقات 32 بازیکن از 11 شرکت گیتی پسند بصورت سوئیسی رقابت کردند.
در پایان این مسابقات نفرات برتر مشخص شدند.
نفر اول علی جبروتیان
نفر دوم مهدی شکوهی
نفر سوم موسی قجری