این جلسه با حضور آرش جابری رئیس و محمد رضا غفاری، حامد نجفی، علیرضا جنتی و حسین باجیوند اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال برگزار خواهد شد.
شنبه 25 دیماه، سالن جلسات هتل ورزش
منبع:روابط عمومی هیات فوتبال استان قزوین