هفته چهارم نهمین دوره مسابقات فوتسال کارکنان گیتی پسند در روز جمعه ۲۷ آبان ماه با انجام سه دیدار در سالن خرداد اصفهان برگزار و نتایج زیر بدست آمد.
آذین لوله ۱ سروش صنعت ۰
سپهر پلیمر ۲ اصفهان چالاک ۱
آتی لوله یک ۰ مونا پلیمر یک  ۰
برنامه هفته پنجم مسابقات در روز جمعه  4 آذر ماه به شرح زیر است:
*ساعت ۹* آتی لوله یک با فنی مهندسی
*ساعت ۱۰* سروش صنعت با مونا پلیمر دو
*ساعت ۱۱* سپهر پلیمر با مونا پلیمر یک