به گزارش پایگاه خبری باشگاه، اولین دوره مسابقات داژبال مدیران گروه صنایع گیتی پسند از ساعت ۱۲ امروز با مشارکت ۴۵ نفر از شرکت های گیتی پسند در قالب ۱۵ تیم سه نفره به میزبانی شرکت کیمیا جاوید برگزار و پس از سه ساعت فعالیت هیجان انگیز ، تیم‌های برتر به شرح زیر معرفی شدند:
تیم کیمیا جاوید ۲ با عضویت آقایان سعید زاهدی نژاد،میثم کاظمی، ابراهیم محسنی مقام اول
تیم انبار محصول با عضویت آقایان ایمان اعرابی،حسین ذبیحی و امیر حسین انصاری پور مقام دوم
تیم آبنوس باعضویت آقایان سینا حقیقی،محمد پورجم وعلیرضا شاهی مقام سوم