اولین و تخصصی ترین آکادمی فوتسال گیتی پسند در گلستان

محل ثبت نام: گرگان ، روبروی پارک شهر ، کوچه استادیوم ورزشی ، فروشگاه ورزشی دی اسپرت

تلفن تماس : 09354190143 شامیاتی / 09117977597 عسگرپور/09111707406 مشهدی

مدیر مجموعه : پوریا شامیاتی
سرپرست : دکتر علیرضا قدس ولی
مدیر فنی : علی زندی پور
مربیان : احمد طاهر مشهدی
محمد محمدی_ پوریا شامیاتی
کمک مربیان : عارف اکبرنژاد_ناصح کریمی
مربی دروازبان:سعید رفعتی
محل تمرینات /گرگان.خیابان شهدا.لاله ۱۹.سالن ورزشی وحدت