کادر فنی:

ابراهیم قلی عابدی-سرپرست

حسین شاهزیدی-سرمربی

علی ناطقی-مربی

فرید آقادادی-مربی

مصطفی داودی-پزشکیار

محمد هراتیان-تدارکات

بازیکنان:

محمد مختاریان

طاها نصر اصفهانی

محمد رضا امینی

ابوالفضل فیروزی زاده

مهدی جلیلوند

محمد عالی پور

خسرو ابراهیمی

امیر حسین جمشیدی

محمد کازرونیان

کیوان سرملی

یاسر پاپی

حسین خدامی فر

ابوالفضل محرابی

صمد حسین زاده

ابوالفضل موسوی

پوریا مهربان