به گزارش پایگاه خبری باشگاه،محمدحسین عراقی زاده عضو هیئت مدیره گیتی پسند،مرتضی میرحسینی مدیراجرایی،مهدی محمدی مدیر فنی تیم های پایه،احمد شمس مدیر اجرایی تیم فوتسال بزرگسالان و محمد کشاورز سرمربی تیم فوتسال بزرگسالان گیتی پسند با حضور در ورزشگاه شهدای بیدآباد اصفهان از تیم های رده سنی این محله قدیمی اصفهان بازدید نمودند.
در این بازدید حدود ۵۰ نفر از ورزشکاران تیم شهدای بیدآباد مشغول فعالیت بودند .این ورزشکاران سنین ۸ تا ۱۸ سال را تشکیل می دادند.
محمدحسین عراقی زاده در این رابطه گفت:باشگاه گیتی پسند براساس وظیفه اجتماعی خود در شهر اصفهان و حمایت از جوانان این شهر سالها فعالیت می کند که این بازدید نیز در همین راستا بود و خواستیم با این حضور یک خدا قوت به کسانی بگوئیم که بدون چشم داشت بدنبال سازندگی در ورزش اصفهان هستند.
محمدکشاورز سرمربی تیم گیتی پسند نیز ضمن ابراز خوشحالی از این حضور گفت: درهای باشگاه گیتی پسند بر روی بازیکنان مستعد باز است و در همه رده ها بدنبال کشف استعدادهای فوتسال هستیم.