به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و صدا و سیمای مرکز اصفهان در طرح ایران مهربان مشارکت می نمایند
محمد حسین عراقی زاده عضو هیئت مدیره باشگاه گیتی پسند در خصوص این طرح گفت : طرح ایران مهربان یک طرح ملی است که صرفاً دانش آموزان و دانشجویان بی سرپرست و کم بضاعت را تحت پوشش قرار خواهد داد.
وی افزود : با همکاری سه جانبه باشگاه گیتی پسند ، کمیته امداد امام خمینی اصفهان و صدا و سیمای مرکز اصفهان امروز در حین دیدار با شهروند ساری از این طرح حمایت خواهیم نمود.
قائم مقام باشگاه گیتی پسند گفت: باشگاه گیتی پسند در قبال مسئولیت اجتماعی خود بر آن است تا در این حرکت انساندوستانه سهم کوچکی داشته باشد
عراقی زاده گفت : امروز شاهد حضور مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان و دیگر مدیران مرتبط در سالن پیروزی خواهیم بود