به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، کمیته پزشکی ورزشی این مجموعه ماهنامه سلامت ورزشکاران مهرماه خود را با عنوان آسیب های ورزشی منتشر کرد. 
این ماهنامه در بخش های برنامه پیشگیري از آسیبهاي ورزشی ، نکات قابل توجه در حین انجام برنامه پیشگیري از آسیب و در هنگام آسیب دیدگی چه کار کنیم تقسیم شده است.
در ذیل می توانید pdf ماهنامه سلامت ورزشکار (شماره 2) را دانلود کنید:
ماهنامه سلامت ورزشکار (شماره 2)