مرحله نهایی مسابقات ضربه آزاد گل کوچک کارکنان گروه صنایع گیتی پسند با حضور۱۲۴ نفر از منتخبین مرحله درون واحدی شرکت های وابسته از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه۱۱'۱۰'۹۸به میزبانی شرکت آتی لوله سپاهان در سالن ورزشی این مجموعه برگزار گردید.در پایان ۴ ساعت فعالیت های کارکنان محترم گروه نتایج زیر حاصل شد.
آقایان محمد الله یاری از شرکت آذین لوله،محمد رضا صالحی از شرکت مونا پلیمر و محمد محمدی طادی از شرکت آتی لوله با ۵۰ امتیاز و آقایان محمد رضا ابراهیمی و رضا نادری از شرکت اصفهان چالاک با ۴۵ امتیاز رتبه های برتر را کسب نمودند.مقرر است جهت تعیین رتبه های اول تا سوم بین افراد ۵۰ امتیازی و رتبه های چهارم ،پنجم و بین افرادی که ۴۵ امتیاز کسب نموده اند مسابقه دیگری برگزار شود