به گزارش پایگاه خبری باشگاه بیش از 1000 نفر در مسابقه پیامکی بازی گیتی پسند و دبیری تبریز شرکت کردند که حدود 15 درصد به نتیجه برد دبیری تبریز در این بازی رای دادند و نکته جالب توجه در این مسابقه مانند هفته های گذشته افراد از استانهای مختلف کشور در این برنامه شرکت کردند و یک نفر برنده نیز از شهر چالوس بود.
اسامی برندگان خوش شانس به شرح ذیل می باشند:
1- رقیه قنبری         5601***0901
2- یعقوب ابراهیمی  5361***0913
3- میلاد مختاری      5815***0913
4-                        0622***0910
5-                        2053***0930