به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، طه مرتضوی بازیکن تیم فوتسال گیتی پسند رضایتنامه خود را دریافت کرد و از این باشگاه جدا شد.
لازم به ذکر است وی از هفته پنجم تیم فوتسال گیتی پسند را همراهی نخواهد کرد.