محمد کشاورز سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند در گفتگویی با پایگاه خبری باشگاه نظرات خود را در مورد بازی مقاومت و گیتی پسند این چنین بیان کرد:
خدارا شکر که سه امتیاز از میدان سخت کرج گرفتیم. بازی بسیار خوبی بود به نظر من مقاومت تلاش زیادی کرد و بازیکنان جوان این تیم با دوندگی زیاد پا به پای ما پیش آمدند و در نیمه اول علی رغم داشتن موقعیت های زیاد به ما اجازه گلزنی ندادند اما با گذشت زمان و در نیمه دوم با تحلیل انرژی از لحاظ بدنی کم آوردند و فقط قصد اداره کردن بازی را داشتند اما در این امر توفیقی نیافتند . در نیمه دوم برتری مطلق از آن تیم ما بود و بر بازی تسلط داشتیم که خدارا شکر موفق شدیم با کسب حداکثر امتیاز و دست پر به اصفهان بازگردیم.