محمد کشاورز سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند در گفتگو با پایگاه خبری باشگاه با اعلام رضایت از عملکرد بازیکنان خودش در بازی امروز خاطرنشان کرد دو تیم امروز بازی تماشایی به نمایش گذاشتند و در اگر کمی خوش شانس بودیم امروز می توانستیم سه امتیاز بازی را کسب کنیم.
کشاورز از حضور پرشور تماشاگران در این دیدار به فال نیک یاد کرد و گفت شرمنده هواداران شدیم که می توانستیم سه امتیاز بازی را کسب کنیم حتی برای این موهم در پایان بازی پنج نفره کردیم ولی متاسفانه نتوانستیم سه امتیاز بازی را کسب کنیم .