به گزارش پایگاه خبری باشگاه، عصر امروز در حاشیه مسابقه تیم های گیتی پسند و کراپ الوند قزوین از ابراهیم مهرابی افشار داور بین المللی فوتسال تجلیل شد. 

مهرابی در جام جهانی فوتسال با قضاوت های خود برگ زرینی برای جامعه ورزش رقم زد.

@fcgitipasand