به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، روز یکشنبه با انجام مراسم قرعه کشی بصورت وبینار تیم های نوجوانان ، جوانان و امید گیتی پسند حریفان و گروه های خود را در لیگ برتر کشور شناختند.

در این مراسم قرعه کشی مدیران باشگاه های فوتسال ایران ، رئیس و اعضای سازمان لیگ فوتسال حضور داشتند.

در لیگ برتر فوتسال امید باشگاه های کشور گیتی پسند در گروه اول با تیم های فردوس قم، مقاومت تهران، فرش آرا مشهد، پرسپولیس خوزستان و گهر زمین سیرجان همگروه شد.
میزبان این گروه فرش آرا مشهد خواهد بود و مسابقات از 24 آذر ماه برگزار خواهد شد.
گیتی پسند در اولین دیدار به مصاف فرش آرا مشهد می رود.

در لیگ برتر فوتسال نوجوانان باشگاه های کشور گیتی پسند در گروه دوم با تیم های فردوس قم، چیپس کامل مشهد، آراد شاهرود، شهرداری ساوه و نیکتا چوپ سبزوار همگروه شد.

میزبان این گروه آراد شاهرود خواهد بود و مسابقات از 19 مهرماه برگزار خواهد شد.
گیتی پسند در اولین دیدار به مصاف شهرداری ساوه می رود.

در لیگ برتر فوتسال جوانان باشگاه های کشور گیتی پسند در گروه اول با تیم های پیام قزوین، شهدای گمنام تبریز، سن ایچ ساوه، سرداران آتیران شهرکرد و صدرای شیراز همگروه شد.
میزبان این گروه سرداران آتیران شهرکرد خواهد بود و مسابقات از 12 آبان برگزار خواهد شد.
گیتی پسند در اولین دیدار به مصاف شهدای گمنام تبریز می رود.