دلیل سرمایه گذاری گیتی پسند در رده های سنی و اهمیت آن در گفت و گو با محمد حسین عراقی زاده عضو هیئت مدیره و قائم مقام باشگاه و مهدی محمدی مدیر فنی تیم های پایه این باشگاه

گیتی پسند در سه رده امید ، جوانان و نوجوانان در لیگ برتر کشور حضور دارد و امسال نیز تیم نونهالان خود را جهت پشتوانه سازی ضمن تشکیل در لیگ استان شرکت خواهد داد