به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، پس از برگزاری مراسم قرعه کشی لیگ برتر سازمان لیگ برنامه هفته دوم تا چهارم این رقابت ها مشخص شد

هفته دوم:

۱۴٠٠/٠۵/۱۹ ساعت:۱۸:٠٠

* مجتمع فردوس قم – فولاد زرند ایرانیان

* شهروند ساری – زندی بتن کلاردشت

* کراپ الوند ایرانیان – فرش آرا مشهد

* سن ایچ ساوه – مس سونگون ورزقان

* شرکت ملی حفاری ایران اهواز – شهید منصوری قرچک

* اهورا بهبهان – راگا شهر ری

* مقاومت البرز – صنایع گیتی پسنداصفهان

 

هفته سوم:

۱۴٠٠/٠۵/۲۴ ساعت: ۱۸:٠٠

* زندی بتن کلاردشت – مجتمع فردوس قم

* فولاد زرند ایرانیان – کراپ الوند ایرانیان

* شهروند ساری – سن ایچ ساوه

* صنایع گیتی پسند اصفهان – فرش آرا مشهد

* مس سونگون ورزقان – شهید منصوری قرچک

* مقاومت البرز – راگا شهر ری

* شرکت ملی حفاری ایران اهواز – اهورا بهبهان

 

هفته چهارم:

۱۴٠٠/٠۵/۳۱ ساعت: ۱۸:٠٠

 

* مجتمع فردوس قم – کراپ الوند ایرانیان

* سن ایچ ساوه – زندی بتن کلاردشت

* فولاد زرند ایرانیان – صنایع گیتی پسند اصفهان

* شهید منصوری قرچک – شهروند ساری

* فرش آرا مشهد – راگا شهر ری

* مس سونگون ورزقان – اهورا بهبهان

* مقاومت البرز – شرکت ملی حفاری ایران اهواز