به گزارش پایگاه خبری باشگاه در هفته ششم مسابقات فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند روز جمعه 19 مهر ماه در ورزشگاه قدس کارگران اصفهان سه دیدار برگزار خواهد که برنامه این مسابقات به شرح ذیل است
دفتر اصفهان با مانا شیمی ساعت : 16:30
اصفهان چالاک با آتی قطعه ساعت : 17:30
پوریا با آتی لوله دو ساعت: 18:30
محرومین هفته ششم:
کاظم سیفی شماره 9 از تیم آتی لوله دو
امیر اسماعیلی شماره 10 از تیم آتی لوله دو
حمید خورشیدی شماره 7 از تیم دفتر اصفهان