به گزارش پایگاه خبری باشگاه در هفته پنجم مسابقات فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند روز گذشته کیمیا جاوید یک با نتیجه 2 بر 1 آتی لوله یک را شکست داد و تیم های سپهر پلیمر و آبنوس به دلیل عدم حضور تیم های نوین اتصال و دینا پلیمر 3 بر 0 صفر پیروز شدند 

جداول گروه های چهار گانه مسابقات فوتسال کارکنان در پایان هفته پنجم به شرح ذیل است