به گزارش پایگاه خبری باشگاه با توجه به ماموریت احتمالی برخی مدیران واحد ها در حوزه فعالیت های گروه در هفته جاری و در جهت حضور حداکثری مدیران محترم در فعالیت های مرتبط ، مسابقات ضربه آزاد مدیران گروه صنایع گیتی پسند در روز سه شنبه 9/7/98 لغو وهمزمان با مسابقات پرتاب توپ بسکتبال مدیران درروز سه شنبه 16/7/ 98از ساعت 12:30 الی14به میزبانی شرکت آتی لوله برگزار می گردد