به گزارش پایگاه خبری باشگاه در هفته چهارم مسابقات فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند عصر امروز در سالن قدس کارگران اصفهان سه دیدار برگزار شد که نتایج ذیل حاصل شد
دینا پلیمر 1 اصفهان چالاک 10
آتی لوله یک 6 انبار محصول(پوریا) 0
نوین اتصال 1_دفتر اصفهان 4